Jak dokáže talent ovlivnit váš úspěch?

Nemusíte být umělcem nebo vrcholovým sportovcem, abyste mohli říct, že máte talent. Líbí se mi, když můžu napsat, že všichni máme nějaké talenty. Test talentů, se kterým vyšel v roce 2000 celosvětový institut Gallup definuje 34 základních talentů, které se projevují v různé míře u každého z nás. Některé talenty jsou vyvinuté silněji, jiné nikoli. Sama jsem tímto testem CliftonStrenghts® od společnosti Gallup prošla a díky němu jsem pochopila, kdo jsem a proč se chovám, cítím a myslím právě tak a ne jinak.

V tomto článku se podíváme na jeden z talentů, který je institutem Gallup pojmenovaný jako „WOO“ (okouzlující).

Je to talent, který člověk využívá hlavně při navazování nových kontaktů. Když jsem četla popis tohoto talentu, zavzpomínala jsem na své dětství. Jako dítěti mi komunikace s druhými lidmi nijak valně nešla. Ve škole jsem byla spíše samotář. Já sama jsem kontakty se spolužáky nenavazovala a když už ke mně někdo přišel a začal se se mnou bavit, byla jsem ráda. Několikrát jsem se snažila upoutat pozornost a navázat kontakt, ale po čase mi zůstal jenom takový divný hořký pocit nedoceněnosti a neuznání. Naštěstí se mne vždy někdo „ochotně ujal“. Přisedl si ke mně a já se necítila jako divný samotář, nebo podivín.

V práci jsem se komunikaci s cizími lidmi také úspěšně vyhýbala. Mnohem raději jsem byla sama s počítačem a svými myšlenkami. Problém u mne nastal v případě dalších pracovních pohovorů. To jsem vždy byla dobrá a pracovitá holka, uvnitř vystresovaná, která jenom slušně odpovídá na dotazy. Paní z pracovní agentury jsem mávala před nosem mým životopisem s přesně popsanými dovednostmi, kterým jsem se naučila ve škole, nebo v předcházejících zaměstnáních. Něvěděla jsem, kdo jsem, jaké jsou mé talenty, jaká je má osobnost, čemu věřím, jaké jsou mé vášně a čeho chci v životě dosáhnout. Vlastně se na to ani nikdo neptal. A tak, když mne nakonec někde přijali, dělala jsem práci, která mne moc nebavila a říkala jsem si, že je to normální. Prozradím vám tajemství. Normální to není…

Vlastně mne v každém zaměstnání po čase práce přestala bavit. Někdy byla pro mne zcela nesmyslná nebo jsem jenom nechtěla prožít život na jednom místě. A tak jsem se rozhodla podnikat. To jsem ještě nevěděla, jak si naběhnu. Mojí každodenní prací bylo totiž potkávat lidi a komunikovat s nimi. Tady narazila kosa na kámen. „Neumím komunikovat“, říkala jsem si a přihlásila se do kurzu komunikačních dovedností. Má komunikace se zlepšovala, ale můj pocit z ní nikoli. Stále více a více jsem prokrastinovala. Proto jsem prošla také několika kurzy sebemotivace. Nadále, ač se jednalo o mé vlastní podnikání a mé zisky, jsem se podvědomě navazování komunikace s cizími lidmi vyhýbala. Hádejte, jak se mi asi dařilo v mém podnikání…

Byla to dlouhá cesta, dokud jsem nepochopila, že svůj byznys, tak jako i kariéru, nemůžu postavit na svých slabinách.

Lidé s talentem „Woo“ (okouzlující) projevujícím se v plné síle, milují výzvu poznávání nových lidí a získávání si jich. Čerpají uspokojení z prolamování ledu a navazování spojení s druhými lidmi. Podstatné je, že právě v této činnosti jsou šťastní!

Možná vás to překvapí, ale všichni tento talent máme. Pokud vám ale příroda do vínku nenadělila v talentu i sílu a moc ten talent naplno uplatnit, tedy žít, stává se vaší slabinou. Pokud ho budete chtít za každou cenu uplatňovat v životě (jako svého času já), můžete. Ale vězte, že vám k úspěchu příliš nepomůže a ke štěstí a naplnění v životě vás nedovede. Začne se totiž dít to, že svoji kariéru budete stavět na svých slabinách. Na vlastní kůži jsem poznala, že navazování kontaktů s cizími lidmi mojí silnou stránkou nikdy nebylo a ani nebude. A jak je to u vás? Je navazování kontaktů vaše slabina nebo naopak vaše silná stránka?

Dva mí blízcí přátelé mají tento talent „Woo“. Davida jsem poznala na víkendovém firewalkingu. Konal se mimo Prahu a stalo se, že jsme se domluvili a společně se přesunuli na místo konání. Já s mým talentem, tedy v tomto případě spíše slabinou „navazovat rozhovor“, bych byla schopna být celou cestu ticho. To ale nelze, pokud máte vedle sebe osobu, která dominuje talentem „Woo“. Okamžitě začal mluvit, začal se ptát a se zájmem poslouchal. A u mne se rozpouštěly ledy. Jeho úsměv u mne vyvolával pocit ocenění a povzbuzení. Měla jsem pocit, že ho dobře znám a že je můj dobrý přítel už dlouho. Cítila jsem, že nejsem sama, že někoho zajímám, že se nemusím ničeho bát a cítila jsem uznání. Nemusela jsem nic dokazovat, nic se ode mě neočekávalo. Proto jsem se cítila zcela uvolněná.

Lidé s talentem „Woo“ jsou vynikající společníci. Milují lidi a rádi navazují nové kontakty. Mají sílu působivého vystupování a otevírají dveře k výměně myšlenek. Nejsou rádi sami a nutně k životu potřebují přátele, lidi, se kterými rádi spolupracují. Ideální je, když je jejich práce o navazování kontaktů. To je totiž dělá šťastnými.

Víte, kdo z úspěšných a charizmatických lidí měl tento talent? Například zesnulá princezna Diana. Uměla jej přirozeně a naplno využívat a mezi lidmi byla velmi oblíbená.

Tento talent, nakonec jako každý, se dá do jisté míry rozvinout. Ale pokud ho nemáte v seznamu talentů mezi prvními patnácti, tak se jedná spíše o vaši slabou stránku. Všechno se lze naučit, ale kariéru nebo dobrý byznys na svých slabinách nikdy neuděláte.

Znám lidi, kteří se v práci nebo v byznysu hodně snaží. Já sama jsem nebyla výjimkou. Dnes vím, že jenom snažit se, nestačí. Člověk se potřebuje poznat, aby mohl konat v souladu se sebou samým a žít víc svůj život a ne život někoho jiného.

Pokud odhalíte své taletny, tedy lépe poznáte sami sebe a budete je naplno uplatňovat v práci, budete pak šťastnější a spokojenější. Budete se cítit v životě jistěji. Poznejte své talenty a silné stránky a nasměrujte svůj život tam, kde se budete naplno seberealizovat!

Projekt „Společné podnikání“ vám přináší nejen možnosti sebepoznání, ale taky nové příležitosti. Nahlédněte pod pokličku projektu ZDE, nebo klikněte na tlačítko.