Řešili jste peníze, když jste byli malí? Pro mě dlouho peníze neexistovaly. Jsem dítě přírody. Stačil mi kamínek, kůra ze stromu, šiška, větvička…, abych díky své představivosti měla cokoli.

Ve světě dospělých se vše točí kolem peněz. Aby ne. Říká se, že svobodný jsi tak moc, jak tlustou máš peněženku. I já jsem pocítila, co to je nesvoboda, když jsem si jako mladá slečna v kavárničce ve velkoměstě zcela nesvobodně z nápojového lístku vybírala ten nejlevnější čaj. A podle tohoto vzoru se pak dál odvíjel můj život docela dlouho.

Výchova se podepsala na mém chování. Byla jsem vedena ke skromnosti. Kdo byl skromný, byl taky ctnostný. Vyrostla jsem na pohádkách o Popelce a dalších v podobném duchu. Hlavní zpráva z pohádek byla, že chudému nakonec štěstí přálo.

Když jsem byla starší a pracovala jsem v soukromé firmě, má skromnost vyšla mnohem víc na povrch. Byla jsem jí protkaná. Chtěla jsem svou prací pomáhat druhým k dosažení jejich cílů, ať ty cíle byly jakékoli. Pracovala jsem poctivě a pilně. A někde uvnitř mne dřímala utkvělá představa, že mne za tu dřinu někdo pak náležitě odmění. A občas opravdu nějaká odměna přišla, což samozřejmě jen potvrdilo mojí mylnou představu o skromnosti a zasloužené odměně po práci.

Bohužel, nebo možná díky Bohu, ty odměny nepřicházely tak často a té práce bylo čím dál tím víc. Znáte to, když vůl dobře tahá, tak se mu ještě víc naloží. Ze zaběhnutého koloběhu mne vytrhlo mé srdce, pocit, intuice… Nazvěme to, jak chceme. Byl to nějaký vnitřní hlas, který mi našeptával, že něco není v pořádku.

Od té doby proteklo v řekách mnoho vody, já jsem potkala mnoho lidí a zažila dost zkušeností k tomu, abych svůj život přehodnotila. Uvědomila jsem si, že jsem byla nejvíc šťastná (když pominu nějaké stavy zamilovanosti) ve svém dětství. A proč? Protože tam jsem se cítila svobodná. Jedině tehdy jsem měla pocit, že jsem sama sebou a že jsem v souladu se svým vnitřním já.

Proč jsem se necítila jako dospělá ve své kůži? Protože jsem žila podle hodnot, které nebyly mé. Hodnota je totiž něco, může to být vlastnost, věc nebo činnost, která je pro vás v životě nejdůležitější. Mne byla vtlučena do hlavy skromnost, ze které pak měla vycházet ctnost. A tak jsem žila ve skromnosti. V mém srdci ale sídlí zcela jiná hodnota, která se chce naplno projevovat.   

Jakákoli hodnota, kterou pochopíte špatně se pak špatně projeví i ve vašem životě. Skromnost pro mě znamenala, že nepotřebuji peníze. Že mi vlastně stačí málo. Tohle přesvědčení v hlavě dokáže opravdu nadělat paseku v životě. A život je krátký na to, abyste ho promarnili životem v zajetí špatných hodnot.

Když si ujasníte ty své, můžou vám překopat celý váš život, tak, jako i mně. A ty peníze? Cesta k nim může být klikatá, ale tou první a důležitou věcí je zbavit se špatných přesvědčení o sobě a poznat své opravdové hodnoty, které sídlí ve vašem srdci a určují velkou část vašeho osobního já.