Zapni své geny,
aktivuj své talenty​

Sebepoznávací workshop
s testem CliftonStrengths®

Chcete změnu? Zvažujete, co budete v životě dál dělat? Hledáte, v čem si nejlépe budovat kariéru, abyste byli nejen úspěšní, ale taky spokojení a šťastní?

Nejprve odhalte talenty, sílu a způsob jejich projevu! Poznejte sami sebe!
Zjistíte tak, v čem jste opravdu dobří.

Nedává příliš smysl chtít být operním zpěvákem, pokud k tomu nemáme vhodný hlas, nebo prvoligovým baseballistou, pokud nemáme dobrou koordinaci očí a rukou. Nemá smysl chtít být lékařem nebo veterinářem, pokud nesneseme pohled na krev.

Zdá se to logické,že? Bohužel život často ukazuje něco jiného. Nezřídka se lidé rozhodnou pro povolání nebo kariéru bez ohledu na své talenty. Práce jim pak nepřináší radost ani úspěch.

Na workshopu poznáte jak vaše taletny ovlivňují úspěch a spokojenost v každodenním životě.

Každý z nás má nějaké talenty. Celosvětový institut Gallup vyšel v roce 2000 s testem talentů CliftonStrengths®, jehož autorem je Donald O. Clifton. Tento test vznikl na základě více než 40-letého sběru dat od miliónů úspěšných lidí po celém světě. S těmito lidmi vedli rozhovory a ptali se jich, co si myslí, čemu vděčí za svůj úspěch. Z těchto sesbíraných dat vydefinovali 34 talentů. Gallup říká, že tyto talenty má v genech každý.

Projevují se ale v různé míře. To znamená, že u některých z nich nám bylo do vínku „naděleno“ ještě něco navíc. Můžeme to pojmenovat například síla. Tam, kde se tato síla projevuje, stávají se z talentů naše silné stránky. Talenty naplněné sílou projevit se, nám energii dávají a talenty, kde síla není (tedy de facto slabiny), nám naopak energii berou.

Proto v aktivitách, kde uplatňujeme své talentysilné stránky, dosahujeme mnohem lepších výsledků, děláme je jaksi intuitivně, daří se nám, pokaždé když aktivitu děláme, zlepšujeme se v ní, a když ji dokončíme, cítíme potřebu ji dělat znovu.

Toto je alfou a omegou našeho úspěchu!

Na workshopu se budu postupně věnovat každému vašemu talentu, který má vliv na váš úspěch v životě. S lehkostí pak tyto vaše talenty využijete ve svůj prospěch.

Přijďte poznat a pochopit sami sebe!

Cena workshopu: workshop lze zakoupit buď včetně vypracování testu CliftonStrengths® za 2100,- Kč, nebo bez testu za 450,-Kč (test si můžete udělat na oficiálních stránkach Gallupu za 19.99USD).

Na Workshopu:

A nakonec zažijete úlevu, protože pochopíte, proč vám některé věci nejdou, nebo se je těžce učíte, nebo zcela jednoduše: proč jste jiní, než ostatní a budete na to taky hrdí!

Je toho ale daleko vice, co Vám mohu nabídnout, čím mohu vylepšit Váš život. Koukněte se na